De volgende formulieren zijn beschikbaar en kunnen worden opgevraagd door het desbetreffende logo te selecteren.Ongevalformulier van Ethias:

Wat te doen bij een ongeval of kwetsuur ?

ALLEEN de secretaris Marijke Berghs kan een aangifte online doen.

Print het ongevalformulier af en laat dit invullen door de behandelende dokter.

Bezorg het dan aan Marijke. 

Je krijgt dan een dossiernummer en telefoonnummer waarmee je zelf alles kan afhandelen met Ethias.

Copyright © 2018-2024. All Rights Reserved.